Vid byte av anläggning byts även din varukorg. Din gamla varukorg finns kvar när du byter tillbaka.

Välj anläggning

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

Bygmas miljöarbete

Aktivt miljöarbete inom byggsektorn

Då vi allt tydligare ser effekterna av människans påverkan på klimatet och vi vet att byggsektorn har en roll i detta ser vi det som vårt ansvar att vidta de åtgärder vi kan för att bidra till ett hållbart byggande i Sverige.

För att påskynda den miljömässigt positiva utveckling vi genomgår och förbättra vårt miljöarbete ökar vi investeringstakten på planerade åtgärder för att därmed minska vår negativa miljöpåverkan så snart som möjligt.

Alla våra anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Du kan ladda hem certifikatet här.

knapp_las_mer.png

 

GRÖNT VAL

Grönt val är vår egen märkning. En samlingssymbol för miljöcertifierade varor som gör det enklare för dig att hitta miljövänliga val.

Ett annat steg mot en miljövänligare värld är användadet av kärnfuru. Ett virkesslag som helt naturligt har lång livslängd genom ett naturligt rötskydd.

 

MILJÖPOLICY

Bygma är en byggmaterialhandel som förser byggsektorn med material, förnödenheter samt produktinformation. Vår ambition är att bidra till ett mer hållbart byggande i Sverige.

Vår långsiktiga målsättning är att bli klimatneutrala. Som delmål vill vi halvera vår miljöpåverkan fram till 2025 jämfört 2020 samt erbjuda varor och tjänster som möjliggör för våra kunder att göra miljömässigt hållbara val.

För att skydda miljön utvecklar vi vår egen verksamhet för att minska den miljöpåverkan vi har.

Det gör vi genom att:

 • Vi utvecklar och reviderar våra arbetssätt och förnyar vår verksamhet för att hela tiden kunna leverera högre kvalitet med lägre miljöpåverkan.
 • Välja att samarbeta med leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete och säkerställer att den miljöinformation som finns på artiklar tillgängliggörs för våra kunder.
 • Säkerställa en hög kompetens samt en god förståelse för miljöfrågorna inom organisationen.
 • Vi resurseffektiviserar genom analys av våra varuflöden så inkurans inte uppstår, sorterar och hanterar avfall och ökar andel som går till återvinning eller återbruk samt hittar lösningar för en lägre resursanvändning.
 • Förbättra prestandan på våra transporter genom bättre planering, digitalisering samt kravställning på fordon och drivmedel.

Vi utvärderar och analyserar de insatser vi gör för att säkerställa att de leder till förbättring och fortsatt utveckling. Vi lyssnar på kunder och andra intressenter för att anpassa vårt erbjudande vad gäller varor och tjänster för att kunna leva upp till de miljökrav som ställt mot oss.

Vi håller oss uppdaterade på de lagar och andra bindande krav som berör oss för att kunna hantera alla typer av krav som ställs på oss och säkerställa att vi efterlever dessa.

Vi följer utvecklingen kring klimatfrågan och ser att kommande åtgärder kan behöva genomföras mer skyndsamt än vad vi planerat. Därför tar vi höjd för detta i vårt miljöarbete och letar sätt att påskynda vår egen anpassning till en mer hållbar drift av verksamheten.

Sollentuna 2021-08-24

Bygma AB
Peter Lindström VD

Varukorg

  Totalt pris:
   inkl. moms
  Vidare till kassan
  Fel: Kunde inte ansluta till kameran Vi kunde inte hitta någon mtchande produkt