Bygmas miljöarbete

På Bygma värdesätter vi miljöfrågor lika mycket som kvaliteten på våra varor och tjänster. Du kan alltid vara säker på att vi hjälper dig att göra kloka miljöval när du handlar hos oss. Nedan kan du läsa en mer ingående sammanställning över Bygmas miljöarbete.

Vi sätter höga krav på våra leverantörer, både vad det gäller säkerhet och miljöklassning. Därför är våra anläggningar miljöcertifierade enligt ISO 14001 i enlighet med vår miljöpolicy. Du kan under Miljöpolicy hitta den kompletta skrivningen av våra miljömål.

Vi är även som första bygghandel i Sverige medlem av Sweden Green Building Council. En organisation för grönt byggande som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen.

Varje år genomför Bygma den så kallade Bygmabarometern, en marknadsundersökning där konsumenterna får komma till tals. I undersökningen ställs frågor om byggmaterial i relation till faktorer som kvalitet, pris och miljö.

Här kan du läsa pressmeddelandet om resultatet i 2016 års Bygmabarometer.

Miljöpolicy

Aktivt miljöarbete inom bygghandelssektorn.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete, vid varje tidpunkt är ambitionen att alltid följa gällande miljölagstiftning i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Vårt miljöarbete innefattar också ett förebyggande brandskydds- och säkerhetsarbete. Både ekonomisk och miljömässig resurseffektivitet är viktiga punkter för att vi skall nå framgång i arbetet. Genom våra medarbetares engagemang i miljö och hållbarhetsfrågor bidrar vi till ett större fokus, och därmed också en ökad kunskap om hållbart byggande hos såväl våra kunder som våra leverantörer. Vi ser återanvändning och återvinning som centrala frågor att utveckla genom utbildning av personal och genom förändrade rutiner i samarbete med leverantörer och kunder.

Vårt förhållningssätt skall präglas av följande punkter:

  • Vårt sortiment av miljöanpassade produkter är uppdaterat och genom att delge kunderna av vår kunskap ges dem möjlighet till egna miljöförbättringar.
  • Vi prioriterar miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners.
  • Vi förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön.
  • Vi strävar mot att minska energi- och materialåtgång.
  • Vi verkar för återanvändning eller återvinning.
  • Vi följer principen "Ständiga förbättringar".

Sollentuna 2014-11-24

Bygma Gruppen AB
Peter Lindström VD