Vid byte av anläggning byts även din varukorg. Din gamla varukorg finns kvar när du byter tillbaka.

Välj anläggning

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

CO2-redovisning

Nu visar vi koldioxidbelastningen för våra byggvaror.

Det som många efterfrågat kan vi äntligen nu visa på webben, nämligen CO2-belastningen för dina byggprodukter.

Mängden koldioxod redovisas per artikel, och visas med den här symbolen på webben vid varje artikel där CO2-data finns. Värdet hamnar insamlat i Loggboken så att den totala koldioxidmängden per artikel enkelt kan redovisas för ditt byggprojekt.

Kontakta din Bygmaanläggning om du saknar en webbinloggning för att komma åt den automatiska dokumentation som vi kallar "Loggboken".

Lagens krav

Krav på klimatdeklaration för byggnader infördes i januari 2022 och delas in i tre faser: byggskede, användningsskede och slutskede.

Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om utsläpp av växthusgaser från byggskedet. Detta ska anmälas till Boverket.

Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader 4 §

4 §
Byggherren ansvarar för att en klimatdeklaration upprättas när en ny byggnad uppförs om inte något annat framgår av 5 eller 6 §. Byggherren ska ge in deklarationen till den myndighet som regeringen bestämmer (registreringsmyndigheten).

I 10 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att en byggnadsnämnd kan meddela ett slutbesked först efter att en klimatdeklaration har getts in eller byggherren gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration.

Läs mer hos Boverket

 

Varukorg

    Totalt pris:
     inkl. moms
    Vidare till kassan
    Fel: Kunde inte ansluta till kameran Vi kunde inte hitta någon mtchande produkt