Vid byte av anläggning byts även din varukorg. Din gamla varukorg finns kvar när du byter tillbaka.

Välj anläggning

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

Emballaget återvinns

Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag har enats kring branschgemensamma krav rörande plastemballage av trävaror. Arbetet är en del i att öka cirkulariteten inom byggsektorn, bidra till lägre klimatpåverkan och minska avfallsmängden.

Plast har många bra egenskaper för att skydda många av byggmaterialhandelns produkter. Den skyddar mot väta, UV-strålning och underlättar transporter. Byggmaterialhandeln använder årligen stora mängder plast. För att minska miljöpåverkan vill byggmaterialhandeln öka återvinningen av den emballageplast som används i logistiken.

Tillsammans har handeln enats kring att 

 • Plastemballagematerial som används ska bestå av minst 30 viktsprocent materialåtervunnen PCR-plast (Post Costumer Recycled plast). 
 • Leverantören ska på begäran redovisa beräkningen av andel materialåtervunnen plast, samt visa att den materialåtervunna råvaran är PCR-plast.
 • Leverantören ska främja att de plastemballage som används är designade för materialåtervinning. 
 • Plastemballaget ska vara tillverkad av monomaterial (Polyetan, Polypropen eller ofärgad Polyetentereftalat, PET) alternativt enkelt gå att separera. 
 • Tryck och etikett får inte täcka mer än 60 procent av förpackningens yta. Etiketter ska gå att tvätta bort med vatten och vara i samma material som förpackningen om den är plastbaserad. 
 • Förpackningen ska inte vara infärgad med kimrök bortsett förpackningar där UV-skydd är nödvändigt. 
 • Byggmaterialhandeln åtar sig att samla in plast från egna verksamheten separat från andra material samt bedriva arbete för att minska åtgången av plastemballage.
 • Byggmaterialhandeln åtar sig att informera kunderna om att plastemballagen är viktiga att återvinna.
 • Byggmaterialhandlarna kommer att följa utvecklingen och hålla kraven aktuella när tekniska framsteg gör det möjligt.

– Trävaror behöver skyddas mot väder och därför har emballageplast en viktig funktion samtidigt ser vi att den återvinns i alltför liten omfattning. Vi vill därför i samarbete med våra leverantörer hitta vägar för ökad återvinning och användning av återvunna material. För Bygma var det självklart att stå bakom de gemensamma kraven vi tagit fram inom Byggmaterialhandlarnas Trägrupp, med dessa krav vill vi förenkla för emballagetillverkarna att återvinna och använda plasten igen.  säger Lars Johansson, Bygmas representant hos Byggmaterialhandlarna. 

– Flertalet byggmaterialhandlare har redan idag separat insamling av plast. Med de nya kriterierna för plastemballage från leverantörer skapas bättre förutsättningar att återvinna plast från stora emballage, både hos byggmaterialhandeln men också på byggarbetsplatserna. Genom att våra leverantörer hjälper till att säkerställa plastens egenskaper ökar vi möjligheterna till ett cirkulärt flöde. Den resurs av plast som går till återvinning får också en högre kvalitet för plastfabrikanten som gör ny plast igen, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

Varukorg

  Totalt pris:
   inkl. moms
  Vidare till kassan
  Fel: Kunde inte ansluta till kameran Vi kunde inte hitta någon mtchande produkt