Vid byte av anläggning byts även din varukorg. Din gamla varukorg finns kvar när du byter tillbaka.

Välj anläggning

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

Ingår i vår kampanj

LAGNINGSMASSA UTOMHUS 612 7802 HUSFIX 1KG

Badge

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast.

Läs mer
/FRP jfr.pris /
Storpack: 8 ST/KRT

Beskrivning

Artikelnummer: 610050458

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast.

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast. Filler Utomhus 612 används till bredspackling av de flesta vägg- och takytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor m.m. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning. Filler Utomhus 612 är också lämplig som vattenfast spackel i »våta utrymmen« och är användbar som underlag till kakel, keramik och liknande material.

Förberedelser: Underlaget skall vara rent och fritt från damm. Torra ytor fuktas med vatten för att öka vidhäftningen. Underlagets temperatur bör inte understiga +5 °C. Förbättring av vidhäftning kan uppnås med Primer 600. Blandning: Pulvret blandas med ca 300 ml vatten per kg Filler Utomhus 612 (1 del vatten till 5 delar pulver). Blandningen rörs om noggrant i 3 – 4 minuter, lättast är att blanda med en kraftfull borrmaskin tills massan är jämn och utan klumpar. Brukstid: ca 2 timmar vid +20 °C. Applicering: Filler Utomhus 612 appliceras i ett moment med stålspackel eller dylikt. Vid spackling av stora håligheter kan man tillsätta ca 20 % kvartssand. Härdningstid: 4 – 6 timmar vid +20 °C. Efterbehandling: Spacklet kan finslipas med sandpapper efter härdning. Slipning sker lättast inom ca 1 vecka. Övermålningsbar efter 1 – 2 dagar, beroende på temperatur och tjocklek. Rengöring: Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har härdat. Säkerhetsföreskrifter Innehåller: Cement Brandklass: Ingen Varning: Irriterar huden. (H315) Orsakar allvarliga ögonskador. (H318) Kan orsaka irritation i luftvägarna. (H335) Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Kommer damm i ögonen, skölj direkt med vatten och kontakta läkare. Vid förtäring, kontakta omgående läkare och visa förpackningen För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Produktfakta

EAN:5701159780205 Artikelnummer: 610050458 Leverantörs art nr: 7802
Höjd (mm): 193 Bredd(mm): 160 Längd (mm): 65
Volym: 2,01 Vikt: 1,03
Varumärke: DANA LIM
Badge

Varukorg

    Totalt pris:
     inkl. moms
    Vidare till kassan
    Fel: Kunde inte ansluta till kameran Vi kunde inte hitta någon mtchande produkt