;

Vad är Bygmastipendiet?

Bygmastipendiet är ett stipendium till uppmuntran för byggelever 
som väljer byggbranschen - för att stanna kvar och utvecklas där.