Bygma levererar

Står du i startgroparna inför ett stort projekt? Bygma erbjuder flertalet transport- och logistiktjänster, allt ifrån hemleverans till att se till att det alltid finns verktyg och förbrukningsvaror på byggarbetsplatsen. Vi har god varuförsörjning, och även i dessa tider kan vi se till att hålla ditt bygge igång
Du kan med fördel beställa dina varor på webshop.bygma.se, där du kan logga in som
professionell kund för att:
- beställa till dina avtalade priser
- beställa utkörning
- se fakturor och beställningar
- samt ladda ner broschyrer och säkerhetsdatablad, certifikat etc.


Saknar du inloggning så kontakta din säljare så löser vi den direkt.
Vi är alla redo att hjälpa och vägleda, så att vi kan fortsätta byggandet.

Med Bygmas utkörning får du snabba och välemballerade leveranser direkt till ditt bygge.

Vi ser också till att dina varor hamnar exakt där du vill ha dem. Med skivvaggan lyfter vi till exempel upp materialet till rätt våningsplan och med pallyft kan vi lyfta upp pannorna på taket. Berätta för vår personal hur du vill att materialet ska levereras så ordnar vi den hjälp som passar bästoch packar i den ordning du önskar.


Bygmacontainern

Idag består 2-3 % av totalkostnaden i ett byggprojekt av förbrukningsvaror, men dessa varor står för över 60 % av anskaffningstiden. Genom att ha all förbrukning tillgänglig direkt ute på bygget, ökar både effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

Tillsammans tar vi fram ett lämpligt startsortiment, anpassat efter byggprojektet. Enligt överenskommet upplägg besöker vi bygget för att se om innehållet i containern måste fyllas på eller kompletteras.

Vi levererar, och du betalar bara för det du använder. Enklare kan det inte bli! Hör av dig till din anläggning för att få Bygmacontainern till din arbetsplats.