Gör rätt från grunden när du gjuter

Platta på mark är idag den vanligaste formen av grundläggning. Om det görs rätt är det ett smidigt sätt att ge huset en stabil, välisolerad och fuktsäker grund att stå på. Men oavsett vilken typ av grund ditt byggprojekt har är det viktigt att göra ett gediget förarbete – och att göra jobbet i rätt ordning.
Platta på mark passar de flesta typer av småhus, kommersiella byggnader och industribyggnader där huset byggs på plats. Den vanligaste konstruktionen för en normal villa är 400 mm höga L-kantelement runt ytterkanten av grunden, tre lager med isolering av cellplast och en armerad betongplatta.

Christer Andersson är Kam-ansvarig på ­Jackon, som bland annat levererar kantelement för husgrunder. Ett av skälen till att platta på mark är så populärt idag tror han har mycket att göra med kundernas ökade krav på komfort inomhus. – De flesta huskunder vill ha golvvärme idag. Vi människor vill ha det bättre och bättre, och att det är varmt på golven över hela huset ger ett lyft komfortmässigt. Dessutom är det praktiskt att slippa element. Oftast förbereder man till och med garagen för golvvärme idag, säger han.

Även grunden kräver förarbete
Innan man sätter fart med att börja gräva för sin grund är det viktigt att allt förarbete är klart. Ibland krävs en geologisk undersökning av markförhållandena och efter att byggnadsnämnden beviljat ditt bygglov hålls oftast ett tekniskt samråd innan man får startbesked. – Vad som krävs ser lite olika ut i olika kommuner så det är viktigt att man kollar upp så att man gör allt i rätt ordning innan man börjar gräva. Efter att markarbetena är klara är det viktigt att anlita en extern utsättare för en lägeskontroll av att huset står exakt på rätt plats. – Mitt tips är att använda kommunens utsättare, så undviker du problem om en privat utsättare skulle sätta ut huset fel.

Undvik problem, dubbelkolla att huset står rätt
Under grunden läggs ett dränerande skikt i form av dräneringsgrus eller makadam och cellplasten fungerar som kapillärbrytande skikt. För att bygga radonsäkert kan man lägga radonrör för att ventilera bort markradon, eller lägga en radonduk i grundläggningen. När så kantelement, isolering, golvvärme och armering är på plats är det dags att återigen se till att utsättaren kontrollerar att huset står på rätt plats innan man börjar gjuta. – Det är viktigt att man gör detta en gång till. Skulle av någon anledning huset hamnat fel, kan det sluta med att man får ta bort hela plattan.

Provtryck helst med luft
När man gjuter gäller det att se till att gjuta så att betongplattan är plan och rak från början – så att man slipper flytspackla för mycket. En annan viktig detalj att tänka på när man har lagt ut golvvärme är att provtrycka rören. På sommarhalvåret kan man göra det med vatten, annars måste man provtrycka med luft, om man inte fyller slangarna med glykol. – Men provtrycker man med vatten gäller det att vara mycket försiktig. Om du hunnit provtrycka med vatten och det ligger vatten kvar i slangarna innan systemet är igång och den första frosten sätter in kan slangarna frysa sönder och konsekvenserna kan bli förödande. Jag tycker absolut att man ska provtrycka med luft om man bara har någon månad kvar innan frosten kommer. Det händer alltför ofta att man provtrycker och vattnet fryser i slangarna.

Räkna på laster
Att redan tidigt i grundprojektet tänka på hela husets konstruktion och användning är också viktigt, så att man vet var man behöver sätta in extra förstärkningar. – Ska det till exempel stå en tung gjutjärns­kamin i vardagsrummet behöver du kanske anpassa kvaliteten på cellplasten och sätta in extra armering.
Särskilda element för särskilda lösningar
Det finns flera olika kantelement att välja bland för olika typer av byggnader – för garage har till exempel Jackon ett garage-element som lyfter upp syllen så att den placeras torrt och skild från övriga plattan. Det i särklass vanligaste för en standardvilla är det klassiska L-elementet. På Jackon märker man dock av en markant ökad efterfrågan varje år på specialbeställda kantelement.
Råd och anvisningar
Svenskt Trä har tagit fram principlösningar för konstruktion av platta på mark.
Där kan du läsa mer om hur du går tillväga.