Lathunden

Räkna snabbt och enkelt ut materialåtgång

Lathunden är en gratisapp som tagits fram av Svenskt Trä och är ett smidigt arbetsverktyg för dig som arbetar med trä. Med Lathunden får du direkt i mobilen veta vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar samt takstolar i olika situationer samt virkesåtgång för bland annat spontat virke, lockpaneler och reglar. Dessutom finns information om virkesdimensioner, träskyddsklasser med mera.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står Svensk sågverks- och limträindustri.

Ladda ner den där du hämtar appar!Eller använd desktopversionen.