Hantera virket rätt

Trä har god beständighet - förutsatt att det hanteras rätt. För att bevara virkets höga kvalitet ända fram till inbyggnad i konstruktionen ska det skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.

I vår broschyr Hantera virket rätt, kan du läsa mer om:

  • Planera leveransen samt förbered mottagning och förvaring
  • Kontrollera virket vid mottagning av leveransen
  • Skydda virket rätt
  • Bevara fuktkvoten
Ytterligare kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande finns i Svenskt Träs TräGuiden och Trärådhuset.