Skruva rätt!

Att välja rätt infästning när du ska bygga en altan är mycket viktigt. Skruv och byggbeslag bör vara av hög kvalitet och ha ett bra korrosionsskydd för att klara tuffa påfrestningar under en lång tid. Det gäller att ha rätt skruv på rätt plats.

Montering av bärlina i fasad
När du ska fästa bärlinan i fasaden är det viktigt att förankra i husets bärande del, till exempel i regel. Vilken infästning du ska använda för att fästa bärlinan beror på vilken sorts fasad det är.

–Träfasad
Använd fransk träskruv, till exempel ESSVE Träskruv HEX™, en modern version av den traditionella franska träskruven. Med ESSVE HEX™ får du ett starkare montage och mindre risk för sprickbildning vid skruvning.

– Lättbetong/lättklinkerfasad
Putsade fasader är oftast av lättklinker eller lättbetong. Här är det viktigt att försöka komma så djupt som möjligt in i stenen, du ska helst passera stenens centrum. Använd lättbetongskruv. Essves lättbetongskruv Heavy Load kan skruvas djupt rakt in i lättbetongen utan förborrning.

– Tegel/håltegelfasad: använd fasadplugg
Här använder du fasadplugg. Att fästa i bärande tegelfasader är oftast inga problem. Är det en skalmur, måste du ta reda på hur stor belastning den är byggd för att klara.

– Betongfasad
Betong är ett tacksamt material att fästa bärlinan i. Använd fasadplugg eller en expander. Viktigt att tänka på är att nyare grunder ofta har en cellplastsarg med cirka en centimeter betong följt av cirka tio centimeter cellplast innan ett inre betonglager. Du måste se till att förankra bärlinan i det inre betonglagret. Montering av bärlinor och reglar Använd ankarskruv för snabbt och korrekt montage av vinkelbeslag, hålplattor och balkskor. Tänk på att inte ”överdra” skruven. Vid skarvning av reglar och vid ändskruvning av stomme är det viktigt att välja en skruv med lite kraftigare dimensioner. Eftersom en trästomme alltid rör sig kan en för klen dimension äventyra livslängden och styrkan för infästningen. För reglar, använd en sexkantig träskruv som till exempel ESSVE Träskruv Hex™. Vid ändskruvning passar det bra med ESSVE Träskruv Cutters®.

Montering av trall
Till monteringen av trallen används trallskruv. En trallskruv försedd med ett fiberskär i spetsen ger ett mycket lågt iskruvningsmoment och minskar risken för sprickor. Vid större altaner förekommer mer rörelser och expansioner av virket. Välj då en rostfri skruv i en dimension som klarar att virket vrider sig och sväller, till exempel ESSVE Torpedo Max III. Den har spiralformad trippelgänga i spetsen som gör att skruven hugger direkt. Spetsen finfördelar träfibrerna och dämpar friktionen och sprängkraften. Det minskar risken för sprickor, flisor och uppstickande skruvskallar.

Pooldäck & bryggor
Bygger du pooldäck eller bryggor ska all skruv vara lägst klass A2, helst A4 syrafast. Vid förborrning får inget borrstål finnas kvar i träkonstruktionen eftersom minsta lilla stålflisa kan skapa fula skador.