Vid byte av anläggning försvinner innehållet i din nuvarande varukorg.

Välj anläggning

Välj vilken anläggning du vill handla ifrån, kundvagnen är unik för varje anläggning.

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

AVJÄMNINGSMASSA ARDEX K60

Badge

ARDEX K 60 är optimal för kritiska och ytsvagt underlag. ARDEX K 60 är utmärkt till källarlokaler då produkten är vattentålig och fuktbeständig. ARDEX K 60 är enbart till för användning inomhus, men tål tillskjutande fukt.

Läs mer

Produkten är inte tillgänglig på vald anläggning

Beskrivning

Artikelnummer: 610080174

ARDEX K 60 är optimal för kritiska och ytsvagt underlag. ARDEX K 60 är utmärkt till källarlokaler då produkten är vattentålig och fuktbeständig. ARDEX K 60 är enbart till för användning inomhus, men tål tillskjutande fukt.

Används inomhus på golv. ARDEX K 60 används vid avjämning och upprätning på cementbaserade underlag, plankgolv, plywood, spånskivegolv, metallunderlag, betong, Terrazzo, gjutasfalt, gamla kakel- och klinkerbeläggningar samt andra kritiska underlag innan installation av textila golvbeläggningar, linoleum, PVC och PVC-fria beläggningar, löslagd parkett, plattsättning etc. ARDEX K 60 är optimal för kritiska och ytsvaga underlag. ARDEX K 60 är utmärkt till källarlokaler då produkten är vattentålig och fuktbeständig. ARDEX K 60 är enbart till för användning inomhus men tål tillskjutande fukt. När toppbeläggningen ska bli av härdplasttyp, epoxi eller andra beläggningar med stark krympspänning ska följande golvavjämningsprodukter användas: ARDEX K 5, ARDEX K 39, ARDEX K 55, ARDEX K 80, ARDEX K 301 MIX samt ARDEX A 46 + ARDEX E 100

Egenskaper ARDEX K 60 är en självnivellerande 2-komponent latexbaserad avjämningsmassa bestående av pulver och latexdispersion. ARDEX K 60 har goda utflytningsegenskaper och är utmärkt vad gäller vidhäftning, flexibilitet och vattenbeständighet. ARDEX K 60 kan användas på både fuktigt och ytsvagt underlag. ARDEX K 60 är IMO-klassad för offshore- applikationer. ARDEX K 60 består av cement, latexdispersion samt speciellt utvald ballast. Ballasten är tvättad och är fri från farligt kvartsdamm. ARDEX K 60 ger en spänningsfattig samt jämn och slät yta med relativt låg tryckhållfasthet, vilket gör att rätt beläggningsmaterial ska väljas för att anpassa konstruktionen till kommande belastningar. Följ alltid branschnormer, regler och anvisningar från beläggnings- leverantören. Underlaget ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts samt andra skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. ARDEX K 60 kan användas på de flesta underlag utan primning. Kraftigt sugande underlag och träbaserade underlag måste dock primas. Använd ARDEX P 51, se produktbladet för ARDEX P 51. Blandningsförhållande: ca 4,95 kg latex till 20 kg pulver. Förpackningen som innehåller latexkomponenten skakas väl innan den hälls i ett rent blandningskärl. Pulvret, som är anpassat i mängd till latexförpackningen, tillsätts under kraftig maskinvispning. Blandas mindre mängder är blandnings- förhållandet i volym ca 1/3 (latex/pulver). Öppentiden för ARDEX K 60 är ca 20 min vid temperatur från 10°C till 20°C. Lägre temperaturer ökar öppentiden, höga temperaturer förkortar den. Arbetssätt ARDEX K 60 kan läggas i skikttjocklekar upp till 15 mm. ARDEX K 60 kan läggas upp till 30 mm skikttjocklek med sandtillsats. Blandningsförhållande vid spackling >15 mm - max 30 mm, 1 del ARDEX ALLROUNDSAND 0,8 – 1,2 mm med 3 delar färdigblandad ARDEX K 60. Applicera avjämningsmassan på traditionellt sätt med släta eller tandade verktyg, ARDEX K 60 kan även piggrollas. Spackla på icke sugande underlag På icke sugande underlag ska ARDEX K 60 läggas ut i minst 5 mm. Detta för att säkerställa ett sugande underlag vid limning med vattenburna dispersionslimmer. Spackla på tätskikt, gjutasfalt och andra ytsvaga underlag ARDEX K 60 är lämplig för spackling på gjutasfalt, ytsvaga underlag samt på ARDEX tätskikt S 7 PLUS, S 8 FLOW, ARDEX 7+8, ARDEX 8+9/ 8+9 LW samt ARDEX TRICOM tätskiktsfolie SK 100 W. Observera dock vilka regler som gäller för tätskiktssystemen och de aktuella förutsättningarna. Max skikttjocklek på tätskikt, gjutasfalt och andra ytsvaga underlag för ARDEX K 60 är 10 mm. Spackla på EP 2000 ARDEX K 60 kan spacklas direkt på osandad ARDEX EP 2000 inom 1 dygn efter appliceringen av ARDEX EP 2000. Är tiden längre än 1 dygn ska ytan på ARDEX EP 2000 ARDEX sandas för att säkerställa vidhäftningen. Max skikttjocklek för ARDEX K 60 på ARDEX EP 2000 ARDEX är 5 mm. ARDEX K 60 kan bearbetas vid temperaturer över 5°C. I tveksamma fall rekommenderas att man utför en testyta. Observera ARDEX K 60 ska skyddas mot för snabb uttorkning/avvattning under härdningen. Undvik därför direkt solljus, drag, starkt sugande underlag, byggfläktar eller annat som kan skada avjämningsmassan. Förvara ARDEX K 60 utom räckhåll för barn. EUH 208, Latexkomponenten innehåller konserveringsmedel, 5-kloro-2- metylisotiazolin-3-on och 2-metylisotiazolin-3-on (3: 1) och kan orsaka allergiska reaktioner. Härdad är ARDEX K 60 ofarlig för människor och miljön. Ytbeläggningsbar ARDEX K 60 är beläggningsbar för mattläggning: – 12 timmar i skikttjocklekar upp till 3 mm. – 1 dygn i skikttjocklekar upp till 5 mm. – 2 dygn i skikttjocklekar upp till 10 mm. – 4 dygn i skikttjocklekar upp till 15 mm. ARDEX K 60 är beläggningsbar med keramik i ej fuktkänslig konstruktion <1 000 000 S/M när avjämningsmassan är gångbar. OBS! Undantag - fuktkänsliga naturstenar får inte läggas innan spackelskiktet har torkat ut till rätt nivå. Angivna tider är beräknade på 18 - 20°C och relativ fuktighet <65%. Tekniska data Blandningsförhållande: 20 kg komponent A = pulver till 4,95 kg komponent B = latex Sammanlagt 24,95 kg material/sats. Skikttjocklek: upp till 15 mm Skikttjocklek med sand: från 15 mm till max 30 mm Brukstid och öppentid: ca 20 min Gångbar: 2–3 timmar (20˚C) Materialförbrukning för blandat material av komponent A + B (24,95 kg/sats) Vid 5 mm = 8 kg/m² Vid 10 mm = 16 kg/m² Vid 15 mm = 24 kg/m² Exempel, 20 kg säck med pulver + 4,95 kg latexdispersion räcker till ca 3 m² vid 5 mm skikttjocklek. Golvvärmeingjutning, elburen: Ja Lämplig för rullande stolshjul: Ja Tryckhållfasthet: 28 dygn 15 MPa Böjdraghållfasthet: 28 dygn 4,5 MPa EMCODE: EC-1 R PLUS IMO/Offshorecertifikat: Ja Förpackning: 20 kg säck med pulver, 4,95 kg latexdispersion Lagring: Förvaras torrt och frostfritt. 9 mån i oöppnadförpackning

Självnivellerande avjämningsmassa på latexbas Cementbaserad Flexibel Bra vidhäftning på nästan alla underlag Primerfri på nästan alla underlag Optimal för kritiska underlag Vattentålig och fuktbeständig Kan läggas i skikttjocklekar i upp till 15 mm Emissionstestad - bidrar till en sund inomhusmiljö

Produktfakta

EAN:5703193602208 Artikelnummer: 610080174 Leverantörs art nr: 31719
Höjd (mm): 470 Bredd(mm): 360 Längd (mm): 90
Volym: 15,228 Vikt: 20
Varumärke: ARDEX
Badge

Varukorg

Vidare till kassan
Fel: Kunde inte ansluta till kameran Vi kunde inte hitta någon mtchande produkt