Vid byte av anläggning försvinner innehållet i din nuvarande varukorg.

Välj anläggning

Välj vilken anläggning du vill handla ifrån, kundvagnen är unik för varje anläggning.

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

LAGNINGSMASSA UTOMHUS 612 7815 HUSFIX 2,5KG

Badge

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast. Används till bredspackling av de flesta vägg- och takytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor m.m. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning. Filler Utomhus 612 är också lämplig som vattenfast spackel i våta utrymmen och är användbar som underlag till kakel, keramik och liknande material.

Läs mer

Produkten är inte tillgänglig på vald anläggning

Beskrivning

Artikelnummer: 610050481

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast. Används till bredspackling av de flesta vägg- och takytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor m.m. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning. Filler Utomhus 612 är också lämplig som vattenfast spackel i våta utrymmen och är användbar som underlag till kakel, keramik och liknande material.

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast. Filler Utomhus 612 används till bredspackling av de flesta vägg- och takytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor m.m. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning. Filler Utomhus 612 är också lämplig som vattenfast spackel i »våta utrymmen« och är användbar som underlag till kakel, keramik och liknande material.

Förberedelser: Underlaget skall vara rent och fritt från damm. Torra ytor fuktas med vatten för att öka vidhäftningen. Underlagets temperatur bör inte understiga +5 °C. Förbättring av vidhäftning kan uppnås med Primer 600. Blandning: Pulvret blandas med ca 300 ml vatten per kg Filler Utomhus 612 (1 del vatten till 5 delar pulver). Blandningen rörs om noggrant i 3 – 4 minuter, lättast är att blanda med en kraftfull borrmaskin tills massan är jämn och utan klumpar. Brukstid: ca 2 timmar vid +20 °C. Applicering: Filler Utomhus 612 appliceras i ett moment med stålspackel eller dylikt. Vid spackling av stora håligheter kan man tillsätta ca 20 % kvartssand. Härdningstid: 4 – 6 timmar vid +20 °C. Efterbehandling: Spacklet kan finslipas med sandpapper efter härdning. Slipning sker lättast inom ca 1 vecka. Övermålningsbar efter 1 – 2 dagar, beroende på temperatur och tjocklek. Rengöring: Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har härdat. Säkerhetsföreskrifter Innehåller: Cement Brandklass: Ingen Varning: Irriterar huden. (H315) Orsakar allvarliga ögonskador. (H318) Kan orsaka irritation i luftvägarna. (H335) Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Kommer damm i ögonen, skölj direkt med vatten och kontakta läkare. Vid förtäring, kontakta omgående läkare och visa förpackningen För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Produktfakta

EAN:5701159781509 Artikelnummer: 610050481 Leverantörs art nr: 7815
Höjd (mm): 225 Bredd(mm): 225 Längd (mm): 196
Volym: 9,923 Vikt: 2,8
Varumärke: DANA LIM
Badge

Varukorg

Totalt pris: 0,00 kr inkl. moms
Vidare till kassan