Här följer några röster från våra medarbetare om vad de tycker kännetecknar Bygma och hur det är att arbeta här:

”En Bygmakollega är professionell, men med glimten i ögat och stolt över att vara en av de ledande i branschen. En Bygmakollega är alltid redo att hjälpa sina kollegor, så att kunden får ett professionellt bemötande som gör att kunden kommer tillbaka.”

"Lokalt ägarskap - motsatsen till toppstyrning. Stor möjlighet att fatta egna beslut. Bra företagsklimat, bra dialog mellan olika avdelningar och mellan filial och huvudkontor. Stark gemenskap"

"Hög ambitionsnivå att göra kunden nöjd samt hög kunskapsnivå inom flera nischer"

"Bra företag med en tro och vilja på att fortsätta ta mark, och förhoppningen är att det fortsatt bedrivs privatägt. Och att Bygma ska bli en ledande aktör inom byggbranschen för proffs. Ett väldigt bra proffsföretag att få jobba på."

"God ekonomisk stabilitet. God affärsidé med sunda värderingar."

"Goda kundrelationer, hög professionalism hos kollegor."

"Kulturen och vi-känslan. Att företaget trots sin storlek är familjärt och har en stark entreprenöranda."

"Jag väljer att arbeta på Bygma pga jag är en person som ständigt vill utvecklas och sträva framåt. Det jag tycker är bäst med Bygma är att jag är omgiven av rätt verktyg, lyhörda ledare, engagerad personal och lätthittad information som hjälper mig på vägen framåt i rätt riktning."