Your basket will be removed if you switch store.

Choose store

Choose what store you want to shop from, the shopping cart is unique for each store.

Something went wrong, please try again

Bygmas miljöarbete

Vi sätter höga krav på våra leverantörer, både vad det gäller säkerhet och miljöklassning. Därför är våra anläggningar miljöcertifierade enligt ISO 14001 i enlighet med vår miljöpolicy. Du kan under Miljöpolicy hitta den kompletta skrivningen av våra miljömål.

Vi är även som första bygghandel i Sverige medlem av Sweden Green Building Council. En organisation för grönt byggande som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen.

Varje år genomför Bygma den så kallade Bygmabarometern, en marknadsundersökning där konsumenterna får komma till tals. I undersökningen ställs frågor om byggmaterial i relation till faktorer som kvalitet, pris och miljö.

Cart

Checkout
Fel: Kunde inte ansluta till kameran Vi kunde inte hitta någon mtchande produkt