Your basket will be removed if you switch store.

Choose store

Choose what store you want to shop from, the shopping cart is unique for each store.

Something went wrong, please try again

Det här är Bygma

Vi vet att ett lyckat bygge kräver de bästa förutsättningarna Därför ställer vi höga krav på oss själva. Från vårt utbud av material till våra tjänster som leverans och rådgivning. Precis som vi gjort sedan 1952

Och vi nöjer oss inte med att det bara fungerar – vi utmanar ständigt oss själva att bli bättre. Det är klart att det
gör vårt jobb svårare. Men när de som förväntar sig det bästa fortsätter välja oss, så vet vi att vi inte bara möter
deras förväntningar utan också överträffar dem – idag, och imorgon. Det är hos oss som varje projekt tar sin
början. Därför gör vi allt för att allt ska bli rätt. Från första markskivan till sista takpannan.

Vi har Nordens mest krävande kunder. Det låter kanske jobbigt.
Men det är faktiskt det vi är allra mest stolta över.

Här på hemsidan hittar du information om vårt sortiment, om butiker och öppettider. Här finns också bygganvisningar och instruktionsfilmer som hjälper dig att komma igång.

Hittar du inte vad du söker här, ta kontakt med någon av våra medarbetare. Då får du hjälp på det allra bästa sättet, nämligen genom en personlig kontakt på Bygma.

Gemensamma förväntningar

Den potential vi tillsammans har som företag beror på varje enskild medarbetare - på dig och alla dina kollegor. Bara om vi går ihop och arbetar som ett team kan vi förverkliga vår gemensamma potential. Det kräver dock att vi alla arbetar mot samma mål och vi har därför formulerat sex viktiga värden som kan vägleda dig i ditt dagliga arbete. De utgör ramen för vad du kan förvänta dig av dina chefer och vad Bygma förväntar sig av dig. Gemensamma värden och gemensamma förväntningar är vägen till en stark sammanhållning och en ljus framtid.

Personlig utveckling

Vi lär oss nya saker genom möten med människor och utmaningar. Våra anställda är därför alltid redo att utforska det okända. Det är som regel roligare att röra på sig än att stå still. Bygma rör bara på sig om vi alla utvecklar oss och lär oss nya saker. Du kan förvänta dig att dina chefer, tillsammans med dig och kollegorna på din avdelning, skapar en utvecklande arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är redo att sätta dig in i nya saker och ta in kunskap på många olika sätt. Personlig utveckling kommer inte bara från kurser, utan även från nya uppgifter, möten med människor samt nya lednings- och samarbetsformer.

Trovärdighet

Trovärdighet betyder allt för oss. Vi är därför öppna och ärliga i allt vi tar oss för och lovar aldrig mer än vad vi kan hålla. En hörnsten i Bygma är vår trovärdighet och den är aldrig till salu. För utan vår trovärdighet är vi ingenting. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att värna om vår trovärdighet. Vi ska alltid vara öppna och ärliga i vår kommunikation med kunder och kollegor och hålla det vi lovar.

Teamwork

Bygma är ett lag- ett starkt och samspelt lag. Ett lag med stolthet, ett lag som aldrig ger upp. Bygma är ett lag - ett starkt och samspelt lag. Spelare med olika förmågor och kompetens, som var för sig har en viktig plats i laget. Ett starkt lag kräver sammanhållning, och det får man bara om alla är lojala mot varandra. Du kan förvänta dig att dina chefer går i främsta ledet när det gäller att skapa laganda och gemensam stolthet. Samtidigt förväntar vi oss att du vill vara en del av laget och hjälpa dina kollegor.

Nytänkande

Vi hittar alltid nya och smartare sätt att arbeta på. Vi ifrågasätter det befintliga för att hitta nya lösningar.Denna jakt tar aldrig slut. Det finns anledning att göra som vi gör idag, för vi vet att det fungerar. Men vi måste också se till att vara redo att hantera förändringar. Marknaden och kunderna ändrar sig hela tiden, detsamma gör Bygma. Vi förväntar oss att du är öppen och ser möjligheter istället för hinder när förändringar och nya idéer presenteras. Tillsammans ska vi ifrågasätta det befintliga och vara positiva till nya och smartare sätt att arbeta på.

Cart

Checkout
Fel: Kunde inte ansluta till kameran Vi kunde inte hitta någon mtchande produkt