Med anledning av utbredningen av Covid19

Vi vill ta hand om våra kunder och anställda och har därför infört ett antal åtgärder för
att minska risken för infektion och för att säkerställa att vi kan upprätthålla vår goda
service och leveranssäkerhet.

Så långt det är möjligt är våra butiker öppna som vanligt, men vi vidtar naturligtvis
försiktighetsåtgärder i butikerna och följer hälsomyndigheternas rekommendationer.
Kom ihåg att undvika handskakningar, håll avstånd till varandra och i allmänhet ta
hänsyn till varandra för allas bästa.

Du kan med fördel beställa dina varor på webshop.bygma.se, där du kan logga in som
professionell kund för att:
- beställa till dina avtalade priser

- beställa utkörning

- se fakturor och beställningar

- samt ladda ner broschyrer och säkerhetsdatablad, certifikat etc.


Saknar du inloggning så kontakta din säljare så löser vi den direkt.
Vi är alla redo att hjälpa och vägleda, så att vi kan fortsätta byggandet.
Om du vill hämta själv hjälper vi dig som vanligt att hitta varorna annars levererar vi
som alltid i tid.

Vi följer utvecklingen och gör nödvändiga reservationer så att vi alla kan genomgå
denna utmanande period så smärtfritt som möjligt.

Peter Lindström
VD