Bygmastipendiet

Bygmastipendiet riktar sig till elever

som går sista året på Bygg- och

anläggningsprogrammet.

Stipendiet har instiftats för att uppmuntra elever att välja byggbranschen - och att stanna kvar där. En stor fråga för branschen är att allt för få ungdomar väljer att satsa på byggsektorn, med en stor avsaknad av kompetens inom flera områden som resultat. Målet med Bygmastipendiet är att lyfta fram unga förebilder i skolans värld och samtidigt uppmuntra och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Vi vill bidra till att vinna tillbaka branschens yrkesstolthet.