Experterna på allt som rör fasader –
Bygmas Tegelförsäljning

Tegelförsäljningen är en specialavdelning inom Bygma med inriktning mot fasad-, mur- och betongkunder. Vi erbjuder ett stort utbud av produkter från marknadsledande leverantörer inom detta område. Vi förfogar även över en toppmodern färgbrytningsanläggning med stor kapacitet. All vår expertis kan du som Bygmakund dra nytta av, oavsett var i landet du befinner dig.

Bygmas Tegelförsäljning – din expert på fasadmaterial i Stockholm