Byggbeskrivningar Allmänt

För att kunna beakta en hållbar samhällsutveckling samt se till bland annat byggherrens, kommunens och grannarnas behov finns vissa bestämmelser för hur och var det är tillåtet att bygga och använda mark. Varje kommun har i sina detaljplaner eller områdesbestämmelser fastställt hur marken får användas. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede kontakta stadsarkitekten eller byggnadsnämnden om förhållandena och hur ditt ärende ska hanteras. För att få reda på mer om bygglov och bygganmälan, ladda ner byggbeskrivningen "Bygglov Bygganmälan".
Vattenlösliga medel (saltimpregneringsmedel) består av kopparföreningar, ofta i kombination med amin och organisk fungicid, alternativt krom och eventuellt arsenik. De vattenlösliga medlen, som används till huvuddelen av allt impregnerat trä, fixeras starkt till träet. Det ger träet den karakteristiska gröna färgen. Oljelösliga medel består av ett eller flera aktiva ämnen som lösts i lacknafta. Medlen används uteslutande för impregnering av snickerier. För att få reda på mer om impregnerat trä ladda ner byggbeskrivningen "Bra att veta om impregnerat trä".
Utvändigt trä ytbehandlas för att minska vatttenupptagning och uttorkning samt för att ge det en tilltalande yta och kulör. Därmed motverkas sprickbildning och angrepp av svampar och bakterier. En väl utförd ytbehandling håller fasaden i gott skick och förlänger livslängden. Alla dessa fyra betingelser medverkar till rotangrepp. Om en av dessa, t.ex fukt, inte finns, elimineras risken. För att få reda på mer om behandling av utvändigt trä, ladda ner byggbeskrivningen "Nymålning av utvändigt trä".
Trä utomhus ytbehandlas i skyddande och dekorativt syfte. Ytbehandlingens funktion och hållbarhet bestäms av bland annat de ingående materialens egenskaper,arbetsutförandet, klimatet och träkonstruktionens utformning. Ytbehandling och träunderlag ska kunna samverka under lång tid. Ytbehandling av trä måste underhållas regelbundet. Underhållsintervallen varierar inom vida gränser. För träfasader med täckande färg brukar man räkna med cirka 10 år. Laserande färger har kortare underhållsintervall. För fönstermålning bör man räkna med cirka 5 år. Av erfarenhet vet man att fasader målade med Falu Rödfärg kan fungera utan underhåll i många år. För att få reda på mer om målning utomhus, ladda ner byggbeskrivningen "Måla utomhus".
Använd verktyget för dimensionering för att räkna ut vilka dimensioner på byggmaterialet du behöver till ditt byggprojekt. Ladda ned PDF:en här
Trä är ett naturmaterial som efter användning kan återföras i det ekologiska systemet utan att förstöra miljön. Det är ett beprövat byggmaterial, det finns trähus som är över 1 000 år gamla. De flesta byggmaterial innehåller fukt och påverkas av temperatur- och fuktvariationer. Trä sväller något vid fuktupptagning och krymper något vid uttorkning. En bräda som är till exempel 95 bred vid 18% fuktkvot (fuktkvot =kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) har efter nedtorkning till 10% fuktkvot krympt cirka 2 mm på bredden. Trä tar upp och avger fukt snabbast från ändträ (kapytor) som därför bör skyddas. För att få reda på mer om trä, ladda ner byggbeskrivningen "Bra att veta om trä".
Spiken bör tränga in i underlaget ca 2,5 gånger tjockleken på det material som fästes (gäller trä mot trä). Vid spikning av lister med mera som ska spacklas och målas bör dyckert användas. Använd alltid dyckert vid dold spikning. Vid spikning i betong ska spiken tränga in i betongen 15-20 mm för att få bästa grepp. Blanda aldrig olika metaller med varandra, t ex lättmetallspik på kopparplåt. För att få reda på mer om skruv och spik, ladda hem beskrivningen "Skruv- och spikguide".
Trä kan bearbetas på många olika sätt, till exempel spikas, skruvas, sågas, skarvas och limmas. Det är lätt att arbeta med trä med bra verktyg och tillbehör. Vid all sågning gäller grundregeln att trästycket ska vara väl fixerat. Det kan till exempel spännas fast med tvingar eller fästas i en hyvelbänk. Bladet hos handsågar har normalt en tandning med ett mönster avpassat så att sågningen arbetar på varje framstöt. Tänderna griper alltså bara när sågen skjuts framåt. När sågen dras tillbaka glider tänderna ovanpå träfibrerna utan att egentligen snitta. Handsågen skjuts fram och tillbaka med lugna rörelser. På så sätt kan man utnyttja sågbladets hela längd. För att få reda på mer om bearbetning av trä, ladda ner byggbeskrivningen "Snickarskola".
Trä inomhus ytbehandlas huvudsakligen i dekorativt syfte. För träytor i våtutrymmen som badrum och tvättstugor har ytbehandlingen även ett skyddande syfte. Detsamma gäller för kopplade fönsterbågars mellansidor som bör behandlas enligt rekommendationerna i Byggbeskrivningen Måla utomhus. För att få reda på mer om målning inomhus, ladda ner byggbeskrivningen "Måla inomhus".
Limträ används främst som bärande element i byggnader men är även ett utpräglat gör-det själv-material, som med fördel kan användas till panelbräder och till hobbysnickerier såsom trappor, sittbänkar, bord, sängar och dylikt. Elementen är uppbyggda av lameller (hyvlade plankor) som limmas industriellt med flatsidorna mot varandra. Lamellerna i limträelement är konstruktionsvirke av träslaget gran. Limmet utgör mindre än 1 viktsprocent och är resistent mot fukt. Limträ används framförallt som balkar och pelare i byggnadskonstruktioner där hög bärförmåga och ett effektivt materialutnyttjande krävs. För att få reda på mer om limträ, ladda ner byggbeskrivningen "Bra att veta om limträ".
Träbaserade skivor är kanske vårt mest mångsidiga bygg- och inredningsmaterial. I byggnader används skivor till golv, väggar och tak. Skivor används även till möbler och i tunna skivor för baksidor till uppstyvning av bokhyllor. I inredning hittar du skivor som skåpsidor, skåpdörrar eller bänkytor. I bygg- och trävaruhandeln kan du få hjälp med att kapa till dina träskivor. Hemma kapar du stora format med fogsvans, cirkelsåg eller sticksåg med skivan lagd på stöd. Skivorna framställs från trämaterial i form av stavar, fanér, spån eller fibrer. Skivor tillverkas enligt olika Europastandarder. För CE-märkta byggskivor framgår huvudändamålet av märkningen (golv, vägg eller tak). För att få veta mer om träskivor, ladda ner byggbeskrivningen "Bra att veta om träskivor".