Bygg en altan

När det är dags att dra igång altanbygget är planering a och o. Ett bra förarbete innebär mindre tidsåtgång
under själva bygget. Och belöningen efter utfört arbete blir en härlig uteplats att trivas på.

Första steget i planeringen är ganska självklar, nämligen att bestämma var altanen ska placeras.
Frukost eller middag i solen? Var blir det minst insyn? Och var får man smidigaste ingången till huset?
Det är frågor som kan vara bra att ställa sig. Nästa steg, hur grunden ska byggas, beror på hur marken ser ut.
Är grunden låg och marken plan kan man bygga direkt på mark. Om marken är ojämn och mjuk gjuter man
stolpskor i plintar. Avståndet mellan plintarna bör inte vara mer än två meter. I de flesta fall behövs det inte bygglov för
att bygga utan tak direkt på mark, men det kan räcka med att trädäcket är 50 centimeter ovan mark för att det ska vara bygglovspliktigt.
Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i din kommun.

Välj rätt trä
En altan ska tåla mycket. Förhoppningsvis blir den väl använd av trevliga gäster och familjemedlemmar.
Men det innebär också att den får utstå en del slitage och belastning. Vårt svenska klimat är tufft.
Från en solig sommardag till vinterns snö och kyla kan temperaturskillnaderna vara mycket stora
och bygger du nära havet blir altanen extra utsatt. Även stadsluften sliter, den innehåller
partiklar och föroreningar som kan vara tufft för skruven. Att välja rätt trä och infästning
redan från början är alltså väldigt viktigt. Många olika träslag kan användas till trall, men det överlägset
vanligaste i Sverige är furu. Titta gärna på vår sida om hårdträ för att få inspiration till andra träslag.
Tryckimpregnerad furu har hög motståndskraft och längre livslängd än obehandlat virke. NTR finns i
olika klasser och säkerställer att virket är rätt impregnerat för ändamålet.

Viktigt med springor
För ett stabilt trädäck rekommenderas oftast minst 28 millimeter tjockt virke och 45 millimeter
till bärlinor och reglar. Den inre bärlinan förankras i husets fasad, i en bärande del.
Avståndet mellan bärlinorna bör inte vara mer än två meter och reglarna monteras med ett
mellanrum på max 60 centimeter. Börja längst ut, arbeta inåt och lägg trallen med 3 - 8 millimeters mellanrum.
Mät till exempel med tumstockens blad så att alla brädor får samma mellanrum.
Springorna behövs för att vatten lätt ska kunna rinna av och eftersom
träet kan svälla och orsaka skruvbrott om brädorna ligger för tätt.
Tänk på att alltid placera skarvar över en regel och att sprida skarvarna så de
inte blir så synliga. På det sättet blir golvet både snyggare och mer stabilt.

Trädäck mellan stolpar

Trädäck på mark


Trädgårdsdäcket passar till altaner och uterum där det finns stolpar som bär staket eller tak eller där man vill komma upp över marknivån.

Trädäck på mark ligger så nära marken som möjligt. Däckskonstruktionen kan även användas till gångar i trädgården som ett bra alternativ till plattor.