Service meny

Jobba hos Bygma

  För att befästa och utveckla vår starka position på marknaden krävs professionella och serviceinriktade medarbetare. Vår personal rekryteras ofta från byggsektorn där de fått värdefulla praktiska kunskaper som kommer till direkt nytta i Bygmas verksamhet. För att kunna tillmötesgå högt ställda krav på råd och vägledning från kunden erbjuds personalen dessutom kontinuerlig utbildning och uppdatering för att vara i fas med den snabba utveckling som sker inom det omfattande produktprogrammet.

  Bygma värnar om individen i verksamheten vilket tydligt avspeglas i den decentraliserade företagsstrukturen. Varje enskild anläggning i gruppen har stor självständighet och detta arbetssätt har starkt bidragit till Bygmas framgångar. Medarbetarna på de olika byggmarknaderna har stor frihet att agera flexibelt i sina nära kontakter med kunderna och deras verksamheter.

  Just nu söker vi en engagerad och relationsskapande säljchef till vår anläggning i Umeå. Läs mer om tjänsten här till höger.

      

  Laesmerknapp2

  Just nu söker vi en kunnig och driftig lagersäljare till vår anläggning i Lycksele. Läs mer om tjänsten här till höger.

    Laesmerknapp2