Service meny

Jobba hos Bygma

  För att befästa och utveckla vår starka position på marknaden krävs professionella och serviceinriktade medarbetare. Vår personal rekryteras ofta från byggsektorn där de fått värdefulla praktiska kunskaper som kommer till direkt nytta i Bygmas verksamhet. För att kunna tillmötesgå högt ställda krav på råd och vägledning från kunden erbjuds personalen dessutom kontinuerlig utbildning och uppdatering för att vara i fas med den snabba utveckling som sker inom det omfattande produktprogrammet.

  Bygma värnar om individen i verksamheten vilket tydligt avspeglas i den decentraliserade företagsstrukturen. Varje enskild anläggning i gruppen har stor självständighet och detta arbetssätt har starkt bidragit till Bygmas framgångar. Medarbetarna på de olika byggmarknaderna har stor frihet att agera flexibelt i sina nära kontakter med kunderna och deras verksamheter.

  • För närvarande söker vi serviceinriktade och ordningssamma Sommarvikarier till vår anläggning i Piteå
  Laesmerknapp2
  • För närvarande söker vi serviceinriktade och ordningssamma Sommarvikarier till vår anläggning i Vindeln
  Laesmerknapp2
  • För närvarande söker vi serviceinriktade och ordningssamma Sommarvikarier till vår anläggning i Umeå
  Laesmerknapp2
  • För närvarande söker vi en driven och engagerad Proffssäljare till vår anläggning i Umeå
  Laesmerknapp2